LAMELLA ve EREVES
Home CT44 CT48 CT52 CT54 CT60 CT68 ET56 PT49 PT59 PT69 PT79 Levha Unit Blok Cerceve


1- LAMELLA

Lamella imalat ve montaj ile ilgili fazla kaynak yoktur. Bu gne kadar yaptmz uygulamalar dikkate alnarak hazrladmz bu bilgilerin faydal olacan umuyoruz.

Lamella, plakal trc, yurt dnda bilinen ad ile tube settler yani tp trcdr

Tube settlerin en nemli avantaj hacimin, altgen borucuklar eklinde doldurulmas, suyun trbilansnn giderilmesi, Reynold ve Froude saysnna azaltlmas durultucu veriminin arttrlmas, havuz yzey alannn azaltlmas en nemli avantajdr.

Altgen petek yaps bu amalar iin en ideal tasarmdr. nk en u tasar ile az malzeme ile en fazla yzey oluturulur. Altgenin en kolay imalat ekli ise 2 trapez levhann simetrik olarak birbirine eklenmesi ile oluur.

TEKNK BLGLER;
Lamella iin malzeme; dayanm ve ekonomik olmas sebebi ile lamella imalatnda en ok kullanlan malzeme Pvc dir. me suyu artma tesislerinde gdaya uygun ambalaj malzemesi iin uygundur. Pvc levha retiminde en ok tercih edilen kimyasal stabilizatr kalay.
Gda bakanlndan sulu gdalar iin alnan rapor ektedir.
* Lamella iin levha et kalnl; Lamella iin genellikle 1.2 mm dir.
* Lamella iin trapez ls (D1); Trapez ls suyun zelliklerine gre kk farkllklar gsterebilir, burada 2 levha aras (D1) nemlidir. Suyun artma verimini bu aralk ve lamella uzunluu belirler. me suyu iin 2 levha arasnn 44-60 mm civarnda olur. En ok tercih edilen aralk (D1) 48 mm ve 54 mm dir. Atk su artm iin (D1) 60 mm nerilir.
* Trapez taban ls (D1); Trapez taban ls dediimiz, l altgen eklinin dz ksmdr. T1 ile gsterilmitir. Bu ksm (T1) 40 mm nerilir. Eer taban ls 35 mm den daha kk olursa, metal ereve veya serbest arka arkaya dizilen lamella plaklar ok kolay bir ekilde yana kayarak iie girer, lamella ilevi tamamen ortadan kalkar.
* Trapez eksen l (E1); Trapez eksen ls (E1) ile gsterilmitir. Projenin tasarm aamasnda dikkte alnacak nemli bir kriterdir. E1 ls 100, 110, 120, 140 mm dir. Lamella genilii seilen E1 llerinin katlar eklinde olur.

Dikkat: Havuz veya ereve iine dizilecek lamella ikierli levhadan olumal, tm lamellalar birbirine kaynatlmammal.

* Plaka aral ve lamella genilik lleri;
2 levha aral 44 mm, taban uzunluu 35 mm ise lamella retim genilii 90 cm dir. 10 cm nin katlar eklinde, artar veya azalr.
2 levha aral 48 mm, taban uzunluu 35 mm ise lamella retim genilii 88 cm dir. 11 cm nin katlar eklinde, artar veya azalr.
2 levha aral 54 mm, taban uzunluu 40 mm ise lamella retim genilii 84 cm dir. 12 cm nin katlar eklinde, artar veya azalr.
2 levha aral 60 mm, taban uzunluu 40 mm ise lamella retim genilii 84 cm dir. 14 cm nin katlar eklinde, artar veya azalr.

* Lamella uzunluu ve eimi;
Lamella uzunluu 100 cm veya 160 cm sklkla kullanlr. 120-140 en ok tercih edilen lerdir.
Lamella eim as genellikle 55-60 derece olur. 60 daha ok tercih ediliyor.

* Lamella plaklarnn geniletilmesi rnei; Fabrika retim genilii 84 olan bir CT54 modeli iin (ekil-1) projede 120 cm genilik olmas durumunda, X=84, Y=36 X+Y=120 cm, yani 36 cm lik ksm yana ekil-1 deki gibi ilave edilir. Genilik bu ekilde projeye uygun hale getirilir. Proje genilii EKSEN lsnn (E1) katlarna yakn olmas nemlidir. (+-3 cm tleransldr.)
Yana ilave ederek geniletme; Bu ksm ok nemlidir, ekil-1de doru biimi verilmitit. Eklemeler st ste kaynaltlarak yaplmaz. Bu ereve iinde bir blm ikin olurken dier blm eksik kalr.
* Lamella levhalarnn u ksmlarnn kesimi; Yapm 2 levha, 1 lamella levhasn oluturur, lamellann uzunlu istenilen uzunlua gre kesilir. ekil-2
Lamella erev iine eik olarak dizilecei iin ular da eik olarak kesilir ki diizldiinde alt ve st kenerler satha paralel olsun. Kesilmez ise alt taraf az bir notadan ereveye basaca iin bu kenar zamanla krlr.


2- EREVE MALZEMES VE ET KALINLII

me suyu artma projelerinde ereve malzemesi 304 paslanmaz elikten yaplmas nerilir. 316L ye gerek yok.

ereve et kalnl erevenin boyutlarna bal olarak belirlenir. ( ereve boyutlar, lamella projesi ile belirlenir.)
ereve genilii 100-120 cm aralnda ise et kalnl 3 mm olmas yeterlidir.
Genilik 120-150 cm aralnda olursa ereve et kalnl 4 mm uygundur.
Genilik 150-200 cm aralnda olursa ereve et kalnl 5 mm uygundur.
erevenin her kenar kebent eklinde yaplmas ereve mukavemetini arttracaktr.

www.arbiol.com.tr Proje Yardm Lamella & ereve Hesap rnler Bilgi talep